Pausgympa åk7-9

Följ rörelserna i filmerna, gärna parvis (Ca: 3min) https://youtu.be/01oa43vVSdQ

Mindfullness – lyssna

(9:39 min) https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/idrottspsykologi/ovningar/andningsankare.mp3     (23:50min) https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/idrottspsykologi/ovningar/body-scan.mp3