Över - under

En snabb brain break där du kan använda ex en penna och en kompis!

Video 0:34 sek

Material

En penna (eller liknande) per par

Beskrivning

Följ instruktionerna i videon.

Hämtat från:

Brain breaks  - Spring i benen Stockholm

Youtube-kanalen: https://www.youtube.com/@springibenenstockholm