Rörelserikedom - att investera i rörelse

Anna Hafsteinsson Östenberg  - från LNU bland annat lektor i idrottsvetenskap och legitimerad sjukgymnast. Anna pratar om vikten av att investera i rörelse tidigt i livet.

(Video 13:58 min)

 

Att förändra beteende

Mark Siegbahn som bland annat ligger bakom https://beteendedesigniskolan.se/ berättar om Drottninghögskolans resa från att vara en "problemskola" till att vara en framgångssaga. Detta uppnåddes med ett förändrat beteende hos både barn och vuxna i skolan. (Video  21:50min)