Programmera ett rörelsespel

Ett sätta att inspirera till rörelse är ju när man kan skapa något själv. Här finns en enkel (och förenklad) instruktion för hur eleverna själva kan programmera ett rörelsespel i Scratch.  Låt eleverna programmera ett eget grundspel för att sen förändra och utveckla. Givetvis ska spelen testas och utvärderas.

Webcam-spel i Scratch (pdf)
Mycket enkel steg-för-steg manual för att skapa grunderna till ett spel.

Video Sensing i Scratch (pdf)
Olika varianter av webcam-spel i Scratch (engelska)