Julens gym och Tomtens gym

Individuell rörelsepaus i klassrummet.

Ladda ner Julens gym här JULENS GYM (pdf)

Ladda ner Tomtens gym här Tomtens gym(pdf)

På gymmen finns en QR-kod där Tomten visar rörelsen!

Material

Dela ut ett ex av ert valda gym  till varje elev.

Beskrivningar/filmer av de olika rörelserna finns här: https://balanseradebarn.se/tomtegym/?fbclid=IwAR2R-80g_oj8WJIqaYtLmRWEpzf-O13VfzikrUOWTzwhtw7BdebTT8uIEDc 

Beskrivning

Använd enskilt eller tillsammans i klassrummet. Kryssa över en stjärna när du är klar med en övning.

 

 

Hämtat från

Övningen är hämtad från Balanserade barn

Balanserade barn - Tomtegymmet

"Balanserade Barn arbetar med  hur fysisk aktivitet, rörelse och motorik kan påverka inlärningen positivt. Genom föreläsningar hoppas vi kunna inspirera till mer rörelse i hemmet, förskolan och skolan.

Med kunskap, energi, praktiska övningar kopplat till aktuell forskning hjälper vi till att skapa bra förutsättningar för mer rörelse och bättre motorik som i sin tur kan ge bättre inlärning, ökad koncentration och kroppskontroll. "