Visaren

Låt en vara klocka och visa riktning.

Video: 0:42 min

  • Jobba tre och tre.
  • Ställ er på led jämte varandra
  • Personen i mitten (klockan)"visar" med sina armar hur personerna vid sidan ska gå framåt eller bakåt. (se video)
  • Personen vid sidorna rör sig åt det håll visaren pekar och touchar golvet innan de går tillbaka till sin urspungsplats.
  • Turas om att stå i mitten (vara klockan).

 

Den här aktiviteten kommer från balanseradebarn.se

Balanserade Barn arbetar med hur fysisk aktivitet, rörelse och motorik kan påverka inlärningen positivt. Genom föreläsningar hoppas de kunna inspirera till mer rörelse i hemmet, förskolan och skolan.