Vad är DigiPuls?

DigiPuls främsta mål är att inspirera unga till fysisk aktivitet och rörelse med hjälp av digital teknik. DigiPuls är ett rörelseinitativ som genomförs som en turné under ht21-vt23 i samtliga kommuner i Kronobergs län.  

DigiPuls är ett erbjudande till alla i årskurs 4-9. Efter anmälan registrerar klassen sina gemensamma klassaktiviter i vår app för att samla poäng. Efter ca: 2-3 veckors samlande av poäng kan man anmäla sig till vår aktiva utställning DigiPuls. Efter besöket på DigiPuls erbjuds ni ett efterarbete i klassrummet. Vi vänder oss till klasser i åk 4-9 i Kronobergs län. Du som klasslärare/mentor anmäler din klass och får därmed inloggning till DigiPuls Challenge och webbsidan för att registrera klassens aktiviteter.

Hur går ett besök till på DigiPuls?

När klassen fått ihop 16 000 aktivitetspoäng i DigiPuls Challenge låser man upp en medalj för att kunna boka ett besök på vår utställning.

Upplägg för vt23

Tidsåtgång:
1.45 min på onsdagar och torsdagar. Välj mellan 09.00- 10.45 eller 11.30-13.15 vid anmälan.

Var:
Utställningen finns i Växjö(Gamla förskolan Björnens lokaler)
Björnbärsvägen 56, Växjö

Hur:
Skolor i Växjö har möjlighet att boka en buss från regionen kostnadsfritt.

Så här såg det ut när vi var i Lessebo

Så här kommer besöket gå till:

Under besöket kommer ni gruppvis att få testa 8 stationer. Då tiden är begränsad kommer ni få undersöka varje station i ca:6-7 minuter.

Tips:

  • Bra att ha på sig kläder som man kan röra sig lätt i när ni kommer.
  • Vattenflaska.
  • Ta gärna med inneskor.

Du som lärare följer med och har ansvar för dina elever.

  • Samling utanför Digipuls-utställningen och välkomnas av oss i DigiPuls.
  • Klassen delas in i grupper, max 4 i varje grupp (fördel om läraren har en gruppindelning klar)
  • Alla kommer att få låna en pulsklocka som mäter puls och steg. Samla så många steg ni kan när ni är här!
  • Tillsammans tittar vi på en film om varje station. Tyvärr är lokalerna lite för små för att vi ska kunna gå runt i utställningen i helklass.
  • VIKTIGT! När man är i en station så är man där och ingen annanstans.
  • När vi ringer i klockan är det dags att byta station!
  • Besöket avslutas med en samling där ni lämnar tillbaka pulsklockorna och får berätta kort om er upplevelse.

 

 

Målsättning

DigiPuls har som målsättning att:

  • inspirera unga till fysisk aktivitet för att minska stillasittandet.
  • öka ungas medvetenhet om vikten av fysisk aktivitet för god hälsa,
  • för elever i Kronobergs län – olika förutsättningar för olika åldrar i skolan/särskolan,
  • utveckla nya arbetsformer och samverkansformer internt och externt,
  • inspirera unga till rörelse med hjälp av digital teknik.

All rörelse räknas!

Enligt Folkhälsomyndigheten räknas all rörelse ! Det finns många olika sätt att få positiva effekter av fysisk aktivitet, och det övergripande budskapet är att all rörelse räknas. Kunskapen om detta har ökat markant, och mer precisa mätmetoder visar att risken för ohälsa och förtida dödlighet minskar mer än vad man tidigare trott bland personer som är lätt till måttligt aktiva jämfört med personer som inte är fysiskt aktiva . Vi ser även att sittande i mer än 8-9 timmar om dagen innebär högre risk för ohälsa. Riskerna med långvarigt stillasittande kan till viss del kompenseras med pulshöjande fysisk aktivitet på måttlig eller hög intensitet.

Läs hela rapporten från FMH här: Riktlinjer för fysisk aktivitet

Hur funkar DigiPuls för en klass