Vad är DigiPuls?

Här får du en sammanfattning om vad DigiPuls är vilka vi vänder oss till och vilka olika steg som finns i DigiPuls. DigiPuls främsta mål är att inspirera unga till fysisk aktivitet och rörelse med hjälp av digital teknik.

All rörelse räknas!

Enligt Folkhälsomyndigheten räknas all rörelse ! Det finns många olika sätt att få positiva effekter av fysisk aktivitet, och det övergripande budskapet är att all rörelse räknas. Kunskapen om detta har ökat markant, och mer precisa mätmetoder visar att risken för ohälsa och förtida dödlighet minskar mer än vad man tidigare trott bland personer som är lätt till måttligt aktiva jämfört med personer som inte är fysiskt aktiva . Vi ser även att sittande i mer än 8-9 timmar om dagen innebär högre risk för ohälsa. Riskerna med långvarigt stillasittande kan till viss del kompenseras med pulshöjande fysisk aktivitet på måttlig eller hög intensitet.

Läs hela rapporten från FMH här: Riktlinjer för fysisk aktivitet

Ta en titt på DigiPuls-rummen i Markaryd

Kortfattat

Digipuls genomförs som  en  turné under ht21-vt23 i samtliga kommuner i Kronobergs län. DigiPuls är ett erbjudande till alla i årskurs 4-9.Projektet inleds med en gemensam uppstart i den aktuella kommunen. Efter anmälan registrerar klassen sina gemensamma klassaktiviter i vår app för att samla poäng. Efter ca: 2-3 veckors samlande av poäng kan man anmäla sig till vår aktiva utställning DigiPuls. Efter besöket på DigiPuls erbjuds ni ett efterarbete i klassrummet.

Målsättning

DigiPuls har som målsättning att:

  • inspirera unga till fysisk aktivitet för att minska stillasittandet.
  • öka ungas medvetenhet om vikten av fysisk aktivitet för god hälsa,
  • för elever i Kronobergs län – olika förutsättningar för olika åldrar i skolan/särskolan,
  • utveckla nya arbetsformer och samverkansformer internt och externt,
  • inspirera unga till rörelse med hjälp av digital teknik.

Målgrupp

Projektet vänder sig till klasser i åk 4-9 i Kronobergs län. Du som klasslärare/mentor anmäler din klass och får därmed inloggning till DigiPuls Challenge och webbsidan för att registrera klassens aktiviteter.

Hur funkar DigiPuls för en klass

Hur funkar DigiPuls i kommunen