Träna till 100

 

Video: 3:15 min

Träna till 100 består av tio olika rörelser där man utför tio upprepningar av varje rörelse. (Passar bra som utomhusaktivitet!)

Den här aktiviteten kommer från balanseradebarn.se

Balanserade Barn arbetar med hur fysisk aktivitet, rörelse och motorik kan påverka inlärningen positivt. Genom föreläsningar hoppas de kunna inspirera till mer rörelse i hemmet, förskolan och skolan.