Snap - Clap - Hips (Plate)

Ett tips från Sidney City Schools

Video 0:44 sek

Material:
Papptallrikar (eller liknande)

Beskrivning
Eleverna står på två led mot varandra. Papptallriken mellan sig på golvet.
Ledare  ger kommandon: Head, Ears, Nose, Snap , Clap , Hips osv (eller liknande). Eleverna ska vidröra eller utföra rörelsen. När ledaren säger "Plate" gäller det att vara först att ta papptallriken med foten. De som tar papptallriken går vidare till nästa omgång.
Går så klart att genomföra på svenska (eller annat språk)