Snabba gymmet

Individuell rörelsepaus i klassrummet.

Ladda ner dokumentet här (pdf)Snabba-gymmet

Material

Dela ut ett ex av "Snabba Gymmet" till varje elev.

Beskrivning

Använd enskilt eller tillsammans i klassrummet. Kryssa över/färga ett hjärta när du är klar med en övning.

 

Hämtat från

Övningen är hämtad från Balanserade barn

https://balanseradebarn.se/workshops/snabba-gymmet/?fbclid=IwAR2icAKXopj4Y-FcuT1Sth-te3WYUX-BLpwE85uY1fb2CJ-QgOBY0yTJzmY 

 

"Balanserade Barn arbetar med  hur fysisk aktivitet, rörelse och motorik kan påverka inlärningen positivt. Genom föreläsningar hoppas vi kunna inspirera till mer rörelse i hemmet, förskolan och skolan.

Med kunskap, energi, praktiska övningar kopplat till aktuell forskning hjälper vi till att skapa bra förutsättningar för mer rörelse och bättre motorik som i sin tur kan ge bättre inlärning, ökad koncentration och kroppskontroll. "