Rörelsetärning

Den här aktiviteten kommer från balanseradebarn.se

Balanserade Barn arbetar med hur fysisk aktivitet, rörelse och motorik kan påverka inlärningen positivt. Genom föreläsningar hoppas de kunna inspirera till mer rörelse i hemmet, förskolan och skolan.

Material

Ladda ner mallen för tärningen: https://balanseradebarn.se/wp-content/uploads/2022/01/T%C3%84RNINGEN-Kryssa-rutan.pdf 

Beskrivning

Klipp ut och sätt ihop tärningen. Kasta den och utför en av rörelserna på tärningens sida och kryssa rutan. Kasta tärningen på nytt och fortsätt tills alla rutorna är kryssade.

Fortsättning

Kanske kan ni använda den i grupp, i klassen, familjen, på fritids eller bland vänner. Hinner ni gör alla övningar på tärningen på en dag om ni hjälps åt? Låt tärningen gå runt i gruppen eller lägg den på en plats där många passerar, då brukar det lösa sig själv.

Kom ihåg ju mer synligt den ligger ju mer använd blir den.