Pulspass med Ullis å Amir

 

Ett 5-minuters pulspass där ni jobbar två och två!

Video 5:04 min

Material

Inget

Beskrivning

Följ instruktionerna i videon.

Hämtat från:

Hjärna Puls Ålstensskolan

Youtube-kanalen: https://www.youtube.com/@hjarnapulsalstensskolan2722