Lyssna på ljudklippet

Lyssna på ljudklippet:

Svara på frågorna efter meditationen

När du lyssnat på den vägledda meditationen så svarar du på dessa frågor. Försökt att utveckla dina svar. 

  1. Vilken färg tänkte du på när du gjorde meditationen? 
  2. Hur upplevde du meditationen den här gången? Hur känns det i din kropp nu? 
  3. Känner du att du har mer eller mindre energi efter att ha testat vägledd meditation? Motivera ditt svar, ta hjälp av därför att eller eftersom. 
  4. Vilka ord sa hon i meditationen som stärkte dig? 
  5. När tror du att det kan vara bra för dig att lyssna på en sån här vägledd meditation? 
  6. Skulle du vilja testa mindfulness någon mer gång? 
  7. Kan du göra någon koppling mellan denna meditation och något annat vi gör i skolan? Motivera ditt svar, ta hjälp av därför att eller eftersom. 

Frågor för utskrift:

Frågor - mindfulness

Hämtat från:

https://skolpeppen.wordpress.com/