Lekarkivet

http://www.lekarkivet.se

En sida full med inspirerande lekar, både inne och ute.

 

Skolpeppen

Lärarna Matilda Jansson och Jenny Ohlins driver sidan Skolpeppen. Läs inspireras och imponeras.

Mång tips om både fysisk aktivitet och andra ämnen

https://skolpeppen.wordpress.com/

 

Spännande lärande

Spännande Lärande - Äventyrspedagogik

https://www.spannandelarande.se/ 

Kurser, fortbildningar och material för lärare, förskollärare och fritidspedagoger.