Gungleken

Det här tipset kommer från Klöxhultsskolan klass 4a

Två personer sitter på två gungor bredvid varandra.

En annan person skriver ett ord i sanden framför gungorna.

Personerna på gungorna tar fart på sina gungor. Den som skrivit ordet, säger när till när personerna ska hoppa. De som hoppar måste landa på andra sidan av ett streck i sanden framför gungorna. Om man kommer förbi strecket, springer man fram till ordet och läser det så snabbt som möjligt. Sedan springer man runt gungställningen och sätter sig på gungan igen. Man tar fart på gungan, hoppar av igen och landar på andra sidan strecket. Sedan säger man ordet man läste i sanden.

Den som först säger rätt ord får en poäng.