Dunkgömme

Här kommer ett bidrag till en rastlek från Markaryds skola 6b (ht21)

Material

Inget

 

Beskrivning

Man väljer ut en person som ska leta /dunka. Den personen ska räkna i 30 sek samtidigt som personen blundar. Personen står på den plats där man ska dunka sig. De andra deltagarna springer och gömmer sig. De personer som tagaren får syn på ska försöka springa före och dunka sig på dunkplatsen. Den som gömde sig ska säga "Dunk för Emma (sitt namn). Tagaren ska säga "Dunk för Emma! Hinner tagaren före är man tagen. När det är en personen kvar kan den personen fria alla tagna om hen hinner först till dunkplatsen och säger " Dunk för alla". Hinner inte hen fria alla är det den som blev tagen först som blir tagare i nästa omgång.