Chillastund

Andningen är viktig att beakta då vi vill slappna av. När vi hjälper barn att bli medvetna om sin andning har de lättare att vara medvetet närvarande i sin egen kropp. När vi andas djupt sjunker pulsen och stressnivån, muskelspänningar släpper och kroppen syresätts bättre.

Chillastund är en avslappnande andningsövning som barnen gör medan de sitter ner. Övningen ger barnen en stund av lugn och ro och lyfter upp vikten av medveten andning.

Text i pdf: https://www.folkhalsan.fi/globalassets/barn/chilla/andningsovning2.pdf 

Ljudklipp: Chillastund

Hämtat från