Ballongen

Den här övningen är kort och behöver ingen bakgrundsmusik. Övningen kan göras när och var som helst och barnen kan ligga, sitta och stå. I början är det bra om barnen ligger ner när de gör övningen.

När barnen sitter eller står under övningen är det viktigt att de har god hållning. Den här övningen kan med fördel göras som inledning till alla övriga Chilla-övningar.

Text i pdf: https://www.folkhalsan.fi/globalassets/barn/chilla/andningsovning1.pdf 

Ljudklipp: Ballongen

Hämtat från