Bokat besök på Ikea-museum?

Här hittar du handledningen för dig och din klass som bokat IKEA Museum i samband med DigiPuls-besök.

Hälsa historiskt och i design

Handledningen kan förbereda och underlätta besöket, men också att du kan ta med dig inspiration och material till att utveckla ämnet hemma.

I vår ambition att som företag ”Skapa en bättre vardag för de många människorna”, var det självklart för oss att vi ville bidra som samarbetspartner till Region Kronobergs satsning, Digipuls.

Vi vill bidra med insikter och reflektion, inte bara kring rörelse, utan även inom andra områden i livet som kan skapa en mer hållbar hälsa.
Vi tror också att det är viktigt att sätta rörelse i ett historiskt perspektiv.

 

Mål  med upplägget på besöket är därför: 

  • Sätta motion & rörelse i ett historiskt perspektiv
  • Öka ungas medvetenhet kring möjligheten att påverka den egna hälsan i vardagen
  • Inspirera till en hållbar utveckling för vår planet och livsstil
  • Väcka intresse kring design och hälsa
  • Inspirera unga till insikt kring egen fysisk aktivitet för att minska stillasittandet
  • Belysa rörelse ur ett genusperspektiv

 

VT22 Samarbete

Under VT22 har DigiPuls och IKEA Museum ett samarbete där klasser i samband med ett DigiPulsbesök kan boka ett besök på IKEA Museum. Det är pedagogen själv som får guida eleverna men med ett material speciellt framtaget i samband med DigiPuls.

 

Foto Ikea-museum
Av Kigsz - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50922831